Actieve school
Candea.nl

Uitwisseling met Dorsten

Het Candea College heeft al ruim tien jaar een uitwisseling met het Sankt Ursula Gymnasium in Dorsten (Duitsland). Leerlingen van 1-vwo maken kennis met Duitse leeftijdsgenoten. Engels is de voertaal. Daardoor worden de Duitse leer-lingen ook gedwongen om een vreemde taal te spreken. De uitwisseling duurt twee dagen. De klassen worden in Duiven en Dorsten gesplitst. Maandag blijft de ene helft op de eigen school en gaat de andere helft naar de partnerschool. Dinsdag is het precies andersom. ‘s Ochtends zijn er lessen, ‘s middags wordt eerst samen geluncht. Daarna is er een activiteit. De leerlingen logeren niet bij elkaar. Ruim voor de uitwisseling worden Duits-Nederlandse koppels gemaakt. Ter voorbereiding maakt iedere klas een poster met foto’s en informatie. Ook is er veel e-mailverkeer.