Actieve school
Candea.nl

International Junior Science Olympiade (IJSO)

Nederland deed in 2005 voor het eerst mee aan de International Junior Science Olympiad (IJSO). Dit is een science- en technologiewedstrijd voor leerlingen van maximaal 15 jaar oud. Het Candea College vervult een voortrekkersrol en leverde samen met het Maartens College de eerste Nederlandse afvaardiging. Inmiddels is het Candea College het Nederlandse IJSO-secretariaat.

Om een continue Nederlandse deelname aan de IJSO te realiseren is de stichting ‘Junior Science Olympiade Nederland’ opgericht. de stichting organiseert jaarlijks de wedstrijd in Nederland en zorgt ervoor dat de deelnemers aan de IJSO worden geselecteerd, getraind en uitgezonden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap steunt de stichting, omdat de IJSO de enige internationale wedstrijd is waarbij leerlingen vóór profiel- en pakketkeuze kunnen kennismaken met science en technologie.