Actieve school
Candea.nl

Olympiadeschool

Havo en Vwo leerlingen kunnen meedoen aan Olympiades. Dit zijn kenniswedstrijden voor leerlingen in de onder- en bovenbouw en met name in de exacte vakken.
Deelnemen kan op basisniveau maar ook op topniveau. Zo zijn de afgelopen jaren uit de regio Duiven en Westervoort  een aantal getalenteerde leerlingen uitgezonden naar internationale wedstrijden: Jelle Steentjes in 2010 naar Nigeria, Remco van Dijk in 2011 naar Bali en Suzanne Hooyman in 2012 naar Taiwan.
Er zijn olympiades  voor de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, informatica, aardrijkskunde en wiskunde. Daarnaast zijn er de sciencewedstrijden EUSO en IJSO. 

Sinds 2 oktober 2012 mag Candea officieel het predicaat ‘Olympiadeschool’ voeren. Het Candea College is hiermee een van de 24 scholen in Nederland die dit keurmerk heeft.
Olympiadeschool zijn houdt in dat de school aan de leerlingen alle ruimte geeft in tijd, voorbereiding en extra training zich voor te bereiden en deel te nemen aan diverse kenniswedstrijden/olympiades. Deze kansen voor leerlingen zijn vastgelegd in de Programma’s van Toetsing en Afsluiting. Er is coördinatie vanuit de Centrale Directie en de opleidingsteams.