Actieve school
Candea.nl

Met school op reis

Op het Candea College maak je in het examenjaar een vierdaagse reis naar het buitenland. Zo’n reis geeft je een positieve ‘boost’. Iedereen geniet en het is ook leerzaam. Vmbo-leerlingen gaan naar Berlijn of Praag of maken een survivaltocht en logeren in een hostel. Havo-leerlingen bezoeken London, waar ze logeren in gastgezinnen. Vwo’ers reizen af naar Berlijn. Daar verblijven ze in een hotel. Deze reizen hebben een educatief en een recreatief programma. De havo-leerlingen gaan naar een musical en de vwo-leerlingen bezoeken het voormalige concentratiekamp Mauthausen, de stad Potsdam, het Stasimuseum en de nieuwe Rijksdag. De leerlingen reizen per bus. Deelname is niet verplicht.

Verder zijn er gedurende het schooljaar weekendtrips naar London en/of Parijs. Leerlingen kunnen zich hiervoor opgeven. Bij voldoende belangstelling vertrekken we op vrijdagavond (er wordt de hele nacht doorgereden), zodat we zaterdagochtend op de plaats van bestemming arriveren. Zaterdagavond rijden we weer terug naar Nederland.