Actieve school
Candea.nl

De grens over

De samenleving wordt steeds internationaler. Van jonge mensen wordt verwacht dat ze zich ook in andere talen kunnen uiten. ‘Internationalisering’ is dan ook een belangrijk thema op het Candea College. Uitwisselingen en buitenlandse reizen spelen daarbij een belangrijke rol, maar het echte werk moet natuurlijk door de talen worden gedaan. In die lessen wordt niet alleen veel aandacht besteed aan de grammatica maar vooral ook aan spreekvaardigheid.

In leerjaar 2 is er een taaldag en in leerjaar 3 een taaldorp. Leerlingen worden dan gedwongen hun kennis van een vreemde taal in de praktijk te brengen. Tijdens de Duitse lessen is Duits vanaf leerjaar 4 de voertaal. Het Candea College doet ook mee aan het Europees Referentie Kader (ERK). Dit is een project om het taalonderwijs naar een hoger niveau te tillen. Als je Engels, Duits en Frans (en Latijn en Grieks in het gymnasium) niet genoeg vindt, kun je vanaf leerjaar 4 ook Spaans kiezen.