Actieve school
Candea.nl

Model European Parliament (MEP)

Het Candea College is deelnemer aan het Model European Parliament (MEP. Het MEP organiseert ‘simulatiezittingen’ die erg lijken op de zittingen van het Europees Parlement. Een gemotiveerde groep leerlingen doet namens het Candea College mee aan de debat-ten. Met provinciale conferenties en een grote nationale conferentie wil het MEP jonge mensen inzicht geven in het proces van de Europese eenwording. Dat idee is aangeslagen. Inmiddels worden in alle provincies conferenties gehouden.

Elk jaar doen landelijk zo ruim 2000 scholieren uit de hoogste klassen van vwo en havo als ‘Europarlementariër’ mee aan het project. Voor de leerlingen van het Candea betekent dit dat zij samen met twaalf andere scholen, allemaal met tien afgevaardigde, met elkaar discussiëren in de Statenzaal van het provinciehuis in Arnhem. Het gaat er dan serieus aan toe. Allerlei onderwerpen worden besproken volgens de officiële regels van het Europees Parlement.