Actieve school
Candea.nl

De actieve school

Op het Candea College is onderwijs meer dan alleen lessen volgen. De school speelt een belangrijke rol in het dagelijkse leven van leerlingen. Daarom moeten zij zich op school ook echt thuis voelen. Daarvoor is het van belang dat de leerlingen elkaar en de medewerkers van de school goed leren kennen. Dit doel wordt onder andere bereikt door het organiseren van een groot aantal (buitenschoolse) activiteiten. De grens tussen deze activiteiten en het officiële onderwijsprogramma is niet altijd even scherp. De meeste activiteiten zijn school-breed. Dat betekent dat leerlingen van alle leerwegen kunnen meedoen.

Bij veel buitenschoolse activiteiten hebben de leerlingen een belangrijke inbreng. Je kunt zelf een activiteit bedenken of helpen bij de organisatie. Dat doen bijvoorbeeld de leden van de sportcommissie en de BALLEN en de MAFFEN. Een BAL is een Bijzonder Actieve Leerling. Daar zijn er ongeveer 25 van: stuk voor stuk enthousiastelingen die bij muziekfestivals, toneelvoorstellingen, diploma-uitreikingen en noem maar op ál het werk doen. Van het inrichten van de aula en het schenken van drankjes tot en met het opruimen na afloop. Een MAF is een Meest Actieve Fanatiekeling. Dat word je als je eerst jarenlang BAL bent geweest.